Hoe houd ik overzicht bij een bedrijfsovername of fusie?

Hoe houd ik overzicht bij een bedrijfsovername of fusie?

Een verkoop, overname of fusie heeft uiteraard een grote impact op een organisatie. Hoe houd je als management overzicht over dit complexe proces? En hoe zorg je ervoor dat tijdens zo’n hectische bedrijfsovername je medewerkers zo min mogelijk worden belast? Het van meet af aan inschakelen van een expert in bedrijfsovername haalt veel druk van […]

Bedrijfsovername of fusie? Het is nu écht tijd voor vernieuwing…

Bedrijfsovername of fusie? Het is nu écht tijd voor vernieuwing...

Hoewel de wereld om ons heen in de afgelopen decennia enorm is veranderd, lijken bedrijfsovernames nog steeds volgens precies hetzelfde stramien te verlopen. Maar het kan ook anders! Zeker nu in deze roerige tijd veel bedrijven gedwongen worden om processen te herzien, is de tijd rijp om ook eens met een frisse blik naar bedrijfsovernames […]

Goede strategisch businesspartner houdt kosten tijdens M&A-proces strak in de hand

Goede strategisch businesspartner houdt kosten tijdens M&A-proces strak in de hand

Tal van juridische, fiscale en financiële zaken die geregeld moeten worden. Elk bedrijf dat zich in een transactieproces bevindt, krijgt ermee te maken. Als te veel externe specialisten zich gaan bezighouden met een bedrijfsovername, lopen de kosten al snel op. Door het inschakelen van één strategisch businesspartner die het geheel overziet, kun je advieskosten echter […]

Een efficiënte fusie of bedrijfsovername? Zet de juiste (digitale) krachten in

Een efficiënte fusie of bedrijfsovername? Zet de juiste (digitale) krachten in

Door de coronacrisis bevinden veel bedrijven zich in een onwennige situatie, laat staan wanneer je organisatie ook nog midden in een bedrijfsovernameproces zit. Een bedrijfsverkoop, overname of fusie is sowieso al een delicaat proces. Nog complexer wordt het wanneer je niet, zoals gewoonlijk, hierover face-to-face met collega’s kunt communiceren. Maar juist deze roerige tijd biedt […]

Slimmer due diligence zorgt voor een optimale inzet van resources

Slimmer due diligence zorgt voor een optimale inzet van resources

Een bedrijfsverkoop, overname of fusie is een langdurig en delicaat proces. Een extra complicerende factor is dat zo’n voornemen vaak ook nog geheim moet worden gehouden. Niet alleen voor de buitenwereld, maar ook voor de eigen medewerkers. Dat legt een grote druk op de collega die hiermee is belast. Een specialist in bedrijfsovername kan hierbij […]

AI-software houdt advieskosten in de hand

AI-software houdt advieskosten in de hand

Bij een bedrijfsovername, verkoop of fusie komen vaak veel adviseurs om de hoek kijken. Advocaten, financieel adviseurs en fiscalisten vormen al gauw een grote kostenpost. Maar door dit proces van meet af aan efficiënt in te richten en te coördineren en optimaal gebruik te maken van artificial intelligence (AI)-software, kun je advieskosten voor een groot […]

Geautomatiseerde contractanalyse drukt kosten transactieproces

Geautomatiseerde contractanalyse drukt kosten transactieproces

Het zijn roerige tijden. In de huidige coronacrisis is voor veel ondernemingen de nabije toekomst ongewis. Een krachtenbundeling in de vorm van een fusie kan dan uitkomst bieden. Voor ondernemingen die gaan fuseren, of in een ander bedrijfsovernameproces zitten, is een gedegen contractanalyse van wezenlijk belang. En dat alleen al vanwege de aanzienlijke kosten die […]

Slimme software stroomlijnt soepele transactie

Slimme software stroomlijnt soepele transactie

Een verkoop, fusie of bedrijfsovername. Ongeacht met welk transactieproces je bedrijf te maken heeft, de uitdaging is altijd om zo’n proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Je wilt immers dat je onderneming aan het eind van de rit zoveel mogelijk waard is. Naast het optimaal inzetten van het eigen menselijk kapitaal binnen het bedrijf […]

Een efficiënte bedrijfsovername is waardevol

Een efficiënte bedrijfsovername is waardevol

Je onderneming staat op het punt te worden overgenomen of te fuseren. Daarbij stel je alles in het werk om voor de aandeelhouders een zo goed mogelijke verkoopprijs te realiseren. Zo’n bedrijfsovername is echter geen sinecure. Om zoveel mogelijk aandeelhouderswaarde te creëren, is het dan ook zaak om veelvoorkomende valkuilen te vermijden en alles rondom […]

The ROOM helpt corporates met grootste uitdagingen bij een M&A proces

The ROOM helpt corporates met grootste uitdagingen bij een M&A proces

‘Zoveel mogelijk aandeelhouderswaarde creëren, groei en winstmaximalisatie nastreven, zoveel mogelijk risico uitsluiten en als het even kan vervroegd met pensioen. Dat zijn in een notendop de doelen die een CEO of CFO van een corporate nastreeft.’ Aan het woord is Otto Wilten, partner bij the ROOM, een toonaangevend bedrijf dat in staat is om in […]