Privacy Policy

The ROOM B.V., gevestigd aan Professor W.H. Keesomlaan 12, 1183 DJ, Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

https://www.theroom.nl  

Professor W.H. Keesomlaan 12 

1183 DJ, Amstelveen 

+31 20 305 28 10 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

The ROOM B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

 • Voor- en achternaam; 
 • Geslacht; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • IP-adres; 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch; 
 • Locatiegegevens; 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website; 
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk); 
 • Internetbrowser en apparaat type. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theroom.nldan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt 

The ROOM B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren 
 • the ROOM B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.  

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

The ROOM B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van the ROOM B.V.) tussen zit. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

The ROOM B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

The ROOM B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The ROOM B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt  

The ROOM B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. The ROOM B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. 

 

Name Cookie  Omschrijving 

 

_ga 

Google Analytics 

 

Analytische cookies die websitebezoek meten (anoniem).  
_hjid 

Hotjar-cookie 

 

Analytische cookies die websitebezoek meten (anoniem). 
moove_gdpr_popup  Om u een goede ervaring op onze website te bieden, bieden wij de optie om uw voorkeuren in te stellen voor hoe deze site wordt uitgevoerd wanneer u deze gebruikt. Om uw voorkeuren te onthouden, moeten wij cookies instellen zodat deze information kan worden opgeroepen wanneer uw interactie met een pagina wordt beïnvloed door uw voorkeuren. 
_ss_tk 

Sharpspring 

 

Deze cookie wordt gebruikt voor om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. 
pll_language 

Polylang 

 

Deze vertaal plug-in wordt gebruikt om de taal te onthouden die u eerder heeft gekozen wanneer u terugkomt om de website opnieuw te bezoeken.  
vchideactivationmsg_vc11 

 

Cookie dat het gebruik van ons contactformulier mogelijk maakt.  
fs_uid 

 

Analytische cookies die websitebezoek meten (anoniem). 
Vchideactivationmsg 

Visual Composer 

 

Deze cookie is ingesteld om een versienummer voor updates op te slaan. 
_gcl_au 

 

Analytische cookies die websitebezoek meten (anoniem). 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van w persoonsgegevens door the ROOM B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@theroom.nl 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

The ROOM B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd  

The ROOM B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@theroom.nl of +31 20 305 28 10