Skip links

Altijd controle over het gehele transactieproces

Transactie Support

Transactieprocessen gaan vaak gepaard met een behoefte aan interne ondersteuning en externe coördinatie. The ROOM is met 20 jaar kennis en ervaring op het gebied van M&A dé transactie partner voor elke fusie of overname. Onze juristen en projectmanagers nemen controle over het gehele transactieproces, bieden relevante (juridische) kennis en coördineren de betrokkenheid van alle adviseurs, zie ons als de zogenaamde ‘linking pin’.

Ons doel is enerzijds het beperkt houden van het beslag op de interne organisatie en het laag houden van transactiekosten van externe adviseurs. Anderzijds gaat het om waarde creatie op de lange termijn. Noodzakelijk hiervoor zijn efficiëntie en inzicht. Dit bereiken wij door te starten met een heldere strategie en een doordacht en realistisch plan, processen zo efficiënt mogelijk te coördineren, en hierbij software in te zetten wanneer dat effectiever is zoals voor het verzamelen of analyseren van grote hoeveelheden informatie.

Transactiemanagement

The ROOM adviseert en begeleidt op alle onderdelen van de corporate transactiepraktijk, waaronder fusies, overnames, financieringen, desinvesteringen en herstructureringen. Onze juristen en projectmanagers nemen controle over het gehele transactieproces.

Wij assisteren bij en adviseren over elk element van het transactieproces. We zitten letterlijk naast je om het proces in goede banen te leiden, om iedere stap zo snel en efficiënt mogelijk te zetten zonder afbreuk te doen aan kwaliteit, van het eerste moment waarop een gedachte over een transactie opkomt, tot en met de onderhandelingen over de transactiedocumentatie en tot ver daarna, met zo min mogelijk impact op het reilen en zeilen van de onderneming.

Transactiedocumentatie

Onze corporate juristen adviseren en ondersteunen bij het opstellen en beoordelen van transactie documentatie, zoals een letter of intent of term sheet, geheimhoudingsovereenkomsten, als ook de SPA en bijbehorende transactiedocumentatie.

Wij bekijken eerste concepten en bespreken deze dan om gezamenlijk te bepalen wat wel en niet acceptabel is: wat zijn voor koper, verkoper en/of management de belangrijke aspecten, en welk wedervoorstel zou kunnen worden gedaan? Boven alles menen wij dat voorafgaande aan de daadwerkelijke start van de onderhandelingen de juridische inhoud van de concept transactiedocumentatie moet worden vertaald naar de praktijk: ‘Wat betekent dit concreet?’.

Always in control

Denk hierbij aan het voorbereiden van het management op de diverse aspecten van een transactie zodat het management weet wat hen te wachten staat en goed geïnformeerd aan tafel kan verschijnen. Wij zullen vragen stellen om zodoende gezamenlijk te bepalen wanneer het transactieproces als volledig geslaagd wordt gezien, en deze informatie zullen wij gebruiken bij de begeleiding gedurende het gehele proces. Wij bieden hulp bij het verzamelen van de informatie die nodig is voor de diverse onderdelen van het transactieproces, zoals het verkoopklaar maken van de onderneming, het voorbereiden en verrichten van een (vendor) due dilligence en het samenstellen van een information memorandum. Het opstellen en afstemmen van tijdslijnen en bewaken van deze afspraken. Alles met als doel het transactieproces zo efficiënt mogelijk in te richten.

Meer van onze oplossingen

M&A Made Simple

Laat software voor je werken, zodat jij kan doen waar je het beste in bent! The ROOM biedt legal tech enabled services voor het slimste M&A proces.

Lees meer

Due Diligence

Boekenonderzoek zo snel, accuraat en efficiënt mogelijk afhandelen? the ROOM doet het voor je. Met Legal Tech Software, projectmanagement…

Lees meer