Een bedrijfsverkoop, overname of fusie is een langdurig en delicaat proces. Een extra complicerende factor is dat zo’n voornemen vaak ook nog geheim moet worden gehouden. Niet alleen voor de buitenwereld, maar ook voor de eigen medewerkers. Dat legt een grote druk op de collega die hiermee is belast. Een specialist in bedrijfsovername kan hierbij veel zorgen uit handen nemen.

Resources optimaal benutten

Een goed begin is het halve werk. Dat geldt zeker voor een onderneming die aan het begin staat van een belangrijke transactie, zoals een verkoop, overname of fusie. Het van meet af aan inschakelen van een expert in bedrijfsovername, die helpt bij het efficiënt inrichten en coördineren van het transactieproces, haalt veel druk van de schouders van het management en de eigen medewerkers. Otto Wilten, partner bij the ROOM – een bedrijf dat is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijfsovernames – kan daar als geen ander over meepraten: “Zo voorkom je bijvoorbeeld dat een bepaalde collega er langdurig mee wordt belast om een op handen zijnde overname of fusie geheim te houden. Ook zorg je er op deze manier voor dat alle medewerkers zoveel mogelijk blijven doen wat ze moeten doen. Want bij zo’n transactieproces is het optimaal blijven benutten van je resources essentieel om de business zo goed mogelijk te blijven runnen.”

Due diligence-onderzoek

De meerwaarde van een specialist zoals the ROOM is ook dat zij met behulp van slimme legal software bestaande contracten in een handomdraai kunnen analyseren. “Hierdoor krijgen wij bij bijvoorbeeld due diligence-onderzoeken razendsnel inzicht in juridische risico’s en kansen”, aldus Otto. “Daarmee besparen we bedrijven veel advieskosten, als gevolg van efficiencyvoordelen doordat we (dankzij onze software) snel zijn en grote hoeveelheden werk verzetten. Dat zit zo: waar normaal gesproken advocaten wekenlang bezig zijn met het handmatig analyseren van contracten, doet onze legal software dat in een fractie van die tijd. Handig voor de betrokken advocaat: hij kan direct focussen op de contractafspraken waarin potentiële risico’s en kansen zitten.”

Slimme software legt risico’s en kansen bloot

Volgens Otto komen dankzij de software niet zelden ook interessante business-mogelijkheden aan het licht: “Een bijvangst van contractanalyse is dat je, ook al ben je niet bewust bezig met kostenbesparing, vaak toch tegen potentiële kostenreducties en omzetkansen aanloopt. Stel, in een contract staat dat een leverancier akkoord is met een betalingstermijn van zestig dagen, terwijl die leverancier in de praktijk altijd al na twintig dagen wordt betaald. Daarmee laat je dus een kans liggen om je liquiditeitspositie te verbeteren. Onze software brengt dergelijke kansen, die anders onontdekt zouden blijven, automatisch aan het licht. Voor een verkopende partij is het nuttig om deze informatie op voorhand te weten, zodat je een sterkere onderhandelingspositie creëert en daarmee de verkoopwaarde stijgt.”

Een transactiemanager zoals the ROOM neemt ondernemingen in een transactieproces hoe dan ook veel zorgen uit handen, vat Otto samen. “Dat wil niet zeggen dat je bij een bedrijfsovername helemaal geen externe adviseurs, zoals een advocaat of een bankier, meer nodig hebt. Maar als strategisch business partner vormen wij wel de verbindende schakel die ervoor zorgt dat het hele M&A-proces soepeler verloopt en elke adviseur zich kan focussen op de taak waarvoor hij ingeschakeld wordt.”

Op zoek naar een strategisch business partner?

Ook op zoek naar een strategisch business partner die je bij een verkoop, overname of fusie alle zorgen uit handen neemt? Neem dan contact met ons op.