Een verkoop, overname of fusie heeft uiteraard een grote impact op een organisatie. Hoe houd je als management overzicht over dit complexe proces? En hoe zorg je ervoor dat tijdens zo’n hectische bedrijfsovername je medewerkers zo min mogelijk worden belast? Het van meet af aan inschakelen van een expert in bedrijfsovername haalt veel druk van de schouders.

Resources efficiënt inzetten

Tijdens een aan- of verkoopproces is het belangrijk dat de normale gang van zaken zo weinig mogelijk wordt verstoord. Ben je bijvoorbeeld een target, dan is het met het oog op een maximale verkoopwaarde essentieel dat je je blijft focussen op je core business. Met andere woorden: het is belangrijk om alle binnen je bedrijf aanwezige resources zo efficiënt mogelijk in te zetten, zodat medewerkers zich zoveel mogelijk op hun eigenlijke taken kunnen blijven concentreren. In de praktijk zie je echter vaak dat bepaalde medewerkers in een bedrijf bij een bedrijfsovername zwaar worden belast, bijvoorbeeld omdat zij allerlei informatie moeten aandragen. Niet zelden sleept zo’n transactieproces zich daarbij ook nog eindeloos lang voort. Om de eigen organisatie te ontlasten én om overzicht te houden over het hele proces, is het daarom beter om de hulp in te roepen van een externe expert in bedrijfsovername.

Overleg met expert

Het inschakelen van een specialist in bedrijfsovername – zoals bijvoorbeeld the ROOM er één is – heeft meerdere voordelen. Ten eerste hebben dergelijke experts dankzij hun jarenlange ervaring de kennis en kunde in huis om een bedrijfsovername tot een goed einde te brengen. Ten tweede maken deze bedrijven gebruik van legal software waarmee tijdrovende handmatige taken worden vervangen. Zo kunnen met deze slimme software grote hoeveelheden contracten in een handomdraai worden geanalyseerd, waardoor aanzienlijk op advieskosten kan worden bespaard. Ten derde: door als CFO of CEO met de externe expert regelmatig te overleggen over de stand van zaken van de bedrijfsovername, houd je optimaal overzicht én inzicht in het transactieproces.

Periodieke analyse

Het analyseren van (juridische) bedrijfsgegevens met behulp van legal software biedt overigens niet alleen uitkomst tijdens een M&A-proces. Ook voor bedrijven die overwegen om in de toekomst ooit tot verkoop over te gaan, loont het om met deze Artificial Intelligence (AI)-software periodieke analyses uit te voeren. Zo houd je als organisatie de vinger aan de pols en heb je op elk moment inzicht in je juridische situatie en al je contractuele kansen en risico’s. En ben je verkoopklaar zodra een bedrijfsovername zich daadwerkelijk aandient.

Neem contact op

Hoe houd ik overzicht over het M&A-proces? Wij kunnen ons voorstellen dat je daar na het lezen van dit blog meer over wilt weten. Vind dan niet zelf het wiel uit, maar doe het samen met een partner die al vele vlieguren maakte. Neem contact met ons op.