Het zijn roerige tijden. In de huidige coronacrisis is voor veel ondernemingen de nabije toekomst ongewis. Een krachtenbundeling in de vorm van een fusie kan dan uitkomst bieden. Voor ondernemingen die gaan fuseren, of in een ander bedrijfsovernameproces zitten, is een gedegen contractanalyse van wezenlijk belang. En dat alleen al vanwege de aanzienlijke kosten die je op die manier kunt besparen.

Verbeter je inzicht in risico’s en kansen

Bij een bedrijfsovername, in welke vorm dan ook, komt er heel wat af op een corporate. Het volledig ontzorgen van ondernemingen tijdens dat proces is het specialisme van the ROOM, waarbij het begeleiden van het M&A-proces een belangrijke plaats inneemt. Otto Wilten is partner bij dat bedrijf: “Hij legt uit dat zowel bij de verkoop als de koop van een bedrijf een grondige contractanalyse bij de verkoper wordt uitgevoerd, het zogenaamde Vendor due diligence. Doel is om inzichtelijk te krijgen waar mogelijke risico’s en kansen liggen. Hoe eerder dit immers bekend is, hoe beter je daarop kunt anticiperen. ‘Ook voor een koper is het van belang om zo efficient mogelijk alle relevante documentatie door te laten nemen (due diligence), om zo een goede waarde toe te kennen aan de onderneming en om eventuele garanties af te spreken.’ In beide gevallen schakelen wij ons zusterbedrijf Legal Wing in om de risico’s en kansen van bestaande contracten razendsnel te analyseren met behulp van Artificial Intelligence. Daarbij kijken wij ook naar hoe wij de hele balanspositie kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door kosten en opbrengsten anders te verdelen. Alles erop gericht om als bedrijf bij een fusie of verkoop zo gunstig mogelijk voor de dag te komen.”

Besparing advieskosten

Bij een bedrijfsovername is altijd boekenonderzoek nodig. Een virtuele dataroom waarin alle relevante informatie staat opgeslagen, vereenvoudigt dat proces. Otto verduidelijkt dat zo’n dataroom met name bij fusies heel efficiënt werkt: “Daarbij kunnen wij voor alle partijen namelijk een afzonderlijke sectie maken, waarbij iedere partij uitsluitend toegang heeft tot de informatie die voor haar relevant is. Zo heeft een adviseur bijvoorbeeld alleen toegang tot de info die voor jouw gedeelte van het boekenonderzoek relevant is. Om te voorkomen dat je ‘dubbel werk’ verricht, of informatie betrekt die zich niet specifiek richt op jouw topic. Je brengt hiermee focus en dus efficiëntie aan in het proces. Op die manier bespaar je bovendien veel onnodige advieskosten.”

Informatie delen met aandeelhouders

Volgens Otto is het bij transactieprocessen steeds meer gebruikelijk om zo open en transparant mogelijk te zijn over je bedrijfsgegevens. “De huidige technologie op het gebied van contractanalyse maakt dat mogelijk, dus waarom zou je daar geen gebruik van maken? Zo is een virtuele dataroom ook bij uitstek geschikt om gedetailleerde overzichten te delen met aandeelhouders. En je kunt ook precies aangeven welke informatie je wel en niet wilt delen. Zo is het voor aandeelhouders wellicht niet relevant om inzicht te hebben in individuele arbeidsovereenkomsten, maar is een goede rapportage met de belangrijkste bedrijfsresultaten ook al heel waardevol.”

Kosten reduceren

Met behulp van geautomatiseerde contractanalyse is bij een bedrijfsovernameproces een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk. Wij vertellen je er graag alles over. Neem contact met ons op.