Delta verkoopt retailtak aan private equity
Het Zeeuwse nutsbedrijf Delta verkoopt zijn retailactiviteiten voor €488 mln aan de Zweedse investeringsmaatschappij EQT.
Dat hebben de partijen dinsdagmiddag bekendgemaakt. De verkoop behelst het klantenbestand en het verkoopkanaal voor energie en telecomdiensten. Het meest waardevolle onderdeel is het 6000 kilometer lange Zeeuwse kabelnetwerk voor tv, telefonie en internet. Ook de naam Delta wordt verkocht.
‘De opbrengst wordt de komende jaren gebruikt als buffer voor verliezen bij de slechtlopende bedrijfsonderdelen’, zegt een woordvoerder. Dit zijn de kerncentrale in Borssele en de gasgestookte Sloe-centrale.
the ROOM heeft DELTA N.V. en haar adviseurs ondersteunt in dit verkooptraject. In nauw contact met de juridisch adviseur, Nauta Dutilh, was the ROOM verantwoordelijk voor het verrichten van sanity checks en het anonimiseren van de documentatie. Mede door de carve-outs tijdens het verkooptraject bleef de dataroom een dynamisch proces en moest er snel tussen de verschillende onderdelen geschakeld kunnen worden. dit heeft uiteindelijk tot een zeer succesvolle transactie geleid.