Skip links

Een goede voorbereiding is het halve werk

Vendor due diligence was ooit vaste prik bij een overnameproces. Het helpt bij het op tafel leggen en onderhandelen van garanties. Toch wordt hier steeds vaker vanwege tijdgebrek, een tekort aan mensen of om budgettaire redenen vanaf gezien. Een gemiste kans als je het mij vraagt.

Voorkomen is beter dan genezen

Zonde, want met vendor due diligence kan juist tijd worden bespaard. Vendor due diligence is een kleine investering in tijd en budget die je doet om het uiteindelijke verkoopproces efficiënter te laten verlopen. Grote gevolgen dus. Klinkt onlogisch? Begrijpelijk, laat ik het uitleggen.

Stel je gaat je eigen huis verkopen. Dan wil je toch eerst weten wat de waarde is, en waar mogelijke gebreken te vinden zijn? Dus laat je een bouwtechnische keuring en taxatie uitvoeren. Enerzijds zodat je alvast wat kan laten opknappen om zo de waarde te verhogen. Want misschien zorgt die investering in dubbel glas net voor een hoger energielabel, en leidt dit tot een flinke waardestijging van je woning.

Anderzijds weet je waar een mogelijke koper tegenaan loopt. Toon je aan dat er ooit een kleine dak lekkage is geweest, dan verklein je de kans op een claim van koper achteraf.

Oftewel, door voorbereidend onderzoek ga je met een sterk onderbouwd verhaal de onderhandelingen in. Hoe meer vooraf helder is, hoe kleiner de kans dat achteraf conflict ontstaat. Bij vendor due diligence is dit niet anders. Je houdt als verkoper zelf de regie in de hand, en legt ook je eigen onderneming kritisch langs ‘de meetlat’ voordat je besluit om verder te gaan met het verkoopproces.

Vendor due diligence light rapport

Waar dan de grote efficiëntieslag te vinden is? Met ons vendor due diligence light-rapport kun je, dankzij contractanalyse met behulp van kunstmatige intelligentie, heel eenvoudig een first level of review uitvoeren. Zo heb je direct inzicht in contractuele afspraken, of juist het ontbreken daarvan, en dus in waar de mogelijke risico’s of juist kansen liggen. Zie het als een geautomatiseerde bouwtechnische keuring van je huis. Het biedt jou als verkoper de mogelijkheid om direct actie te ondernemen op zaken die op deze manier aan het licht komen, of om de afweging te maken over te gaan tot een uitgebreid vendor due diligence als dat nodig is. In het laatste geval worden resources efficiënt ingezet, omdat de scope voor de advocaat direct duidelijk is. Kortom, dit maakt het proces niet alleen sneller in tijdsomloop, maar verplaatst ook de focus naar de key issues.

Meer weten?

Door slimme software in te zetten worden risico’s en kansen inzichtelijk én kunnen we M&A processen aanzienlijk versnellen. De mogelijkheden zijn er. Je hoeft ze alleen maar te benutten. Meer weten? Neem dan contact op.